150324: 1711 stembiljetten AGV foetsie

Bij de verkiezingen van Waterschap AGV zijn 1711 stembiljetten verdwenen.
Lijsttrekker Hans Bremer van Eigen Woning en Water! vind dat zeer vreemd.
Hans Bremer was 10 jaar voorzitter van een stembureau en heeft nooit meegemaakt dat kiezers hun stembiljet meenamen. Hans Bremer: “Het gebeurde wel eens dat mensen een stembiljet ” wilde meenemen, maar dat werd vrijwel altijd opgemerkt door een lid van het stembureau. Ik ben meer dan 20 keer voorzitter van een stembureau geweest en heb slechts 1 keer meegemaakt dat een kiezer er vandoor ging met het stembiljet. Dat er nu bij AGV 1711 stembiljetten zijn verdwenen is dus een extreem hoog aantal. “
Het toont ook aan dat de kiezers niet echt waren geïnteresseerd   in de verkiezingen van het waterschap. Dit blijkt ook uit het extreem hoge aantal blanco uitgebrachte stemmen en het aantal ongeldige stemmen.
Het aantal blanco uitgebrachte stemmen was ruim voldoende om 1 van de 23 zetels te bemachtigen.
Ook de 4715 ongeldige stemmen is relatief zeer hoog.
Als meneer of mevrouw blanco een partij had opgericht hadden zij zeker 1zetel bemachtigd.
In de stembureaus zijn 2085 stembiljetten minder geteld, dan er stempassen zijn ingeleverd.  Deze stembiljetten zijn dus meegenomen.
In andere stembureaus zijn 376 stembiljetten meer geteld, dan dat er stempassen zijn ingeleverd. Waarschijnlijk hebben 376 mensen stembiljetten in een ander stembureau in de bus gestopt of heeft iemand anders dat gedaan.
Het hoge aantal blanco en ongeldige stemmen heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat kiezers zeer slecht geïnformeerd waren over de standpunten van de partijen.

Voor het proces-verbaal van de verkiezingen: zie  proces-verbaal.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor 150324: 1711 stembiljetten AGV foetsie

150317: Eigen Woning en Water! voor radio BNR met directeur Unie van Waterschappen

Op dinsdag 17 maart waren lijsttrekker Hans Bremer van Eigen Woning en Water! en de directeur van de Unie van waterschappen Peter Glas voor radio BNR over het thema de  zin of onzin van de waterschapsverkiezingen.
Luister naar het interview met Peter Glas.
Na het interview met dhr Peter Glas werden de kiezers gevraagd om hun mening over het nut van de waterschapsverkiezingen.
Eerst mocht Eigen Woning en Water! aangeven waarom de waterschappen beter  als dienst bij de provincies of Rijkswaterstaat onder gebracht kunnen worden.
De uitzending kunt u hier beluisteren.

Waterschappen doen zeer zinvol werk.
Waterschappen kunnen toch  beter worden ondergebracht bij de provincie of Rijkswaterstaat.
Dat bespaard inningskosten. Dat is ongeveer 10%.
Waterschappen hebben een kwijtscheldingsbeleid.
Dat kan veel beter worden ondergebracht bij de belastingdienst of de gemeente.
Die zijn daar veel beter in.
Partijen in het waterschap zijn 1 pot nat.
Het werk moet gewoon gebeuren.
Er zijn geen socialistische of christelijke dijken.
Iedereen is voor veilige dijken en schoon water.
Er zijn amper verschillen tussen de partijen.
Daarom kunnen de verkiezingen worden afgeschaft.
Eigen Woning en Water! komt op voor een doelgroep in het waterschap.
De huiseigenaren zij betalen een extra heffing.
Boeren betalen veel minder dan huiseigenaren per vierkante meter.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor 150317: Eigen Woning en Water! voor radio BNR met directeur Unie van Waterschappen

150318: Programmapunten Waterschapsverkiezingen

Op 18 maart zijn de verkiezingen voor het waterschap.
Naar aanleiding hiervan heeft AGV een zeer informatief filmpje opgenomen. Om het filmpje te bekijken klik op filmpje.
Eigen Woning en Water ! komt speciaal op voor de belangen van huiseigenaren.
Verder willen wij dat huiseigenaren en huurders niet langer de dupe zijn van de hoge inningskosten en het kwijtscheldingsbeleid.
Doordat nu 16% van de Amsterdamse huurders niets hoeft te betalen aan het waterschap moeten de resterende Amsterdammers en de andere bewoners van AGV circa 10% hogere tarieven betalen.
De zittende AB-leden van EWW! hebben gezorgd voor lagere tarieven voor huiseigenaren bij andere waterschappen en ook bij AGV (zie 91125).
De belangrijkste programmapunten van ons zijn:
0.Natuurlijk zijn wij voor veilige dijken en schoon water, maar wel met zuivere tarieven.
1.Stoppen met inkomenspolitiek in het waterschap
2.Afschaffen van het kwijtscheldingsbeleid
3.Het waterschap kan efficiënter worden gefinancierd uit de Staatskas.
4.De kostentoedelingsverordening moet strikt worden nagekomen, zodat geen enkele inwoner van het waterschap meer hoeft te betalen dan nodig is.
5.Er mogen maximaal 3 leden komen in het Dagelijks Bestuur
6.De leden in het Dagelijks Bestuur mogen niet langer in aanmerking komen voor de riante wachtgelden.
7.Het salaris van de dijkgraaf van AGV moet omlaag, omdat hij in tegenstelling tot andere waterschappen geen leidinggevende functie heeft.
8.Doordat de kosten van het binnenhalen van de waterschapsbelastingen ten opzichte van andere waterschappen heel hoog zijn, moeten deze worden gereduceerd.
9.De tarieven mogen niet meer stijgen dan de inflatie, mits de dijken en waterkwaliteit voldoet aan de eisen. Er kan worden bezuinigd op wachtgelden, ontwikkelingshulp en dure reisjes van het bestuur.
10.Het programma om AGV-muskusratten vrij te maken moet worden uitgebreid, omdat de muskusratten de veendijken ondergraven en een gevaar ontstaat voor het doorbreken van veendijken zoals bij Wilnis.
Indien u een toelichting wilt kunt u klikken op: Toelichting Programmapunten
Indien u onze flyer wilt bekijken kunt u klikken op: flyer

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor 150318: Programmapunten Waterschapsverkiezingen

150313: Inhoudsopgave artikelen Eigen Woning en Water!

U kunt op onderstaande berichten klikken en reacties plaatsen:
150318: programmapunten Waterschapsverkiezingen
150312: Waterschap AGV weigert kiezers in huis-aan-huisbladen te informeren
150302: Eigen woning en Water! bedankt burgemeester van der Laan voor handhaving  plakborddiscipline
141208: AGV stelt tarieven verkeerd vast
131102: Schriftelijke vragen kostentoedeling
131030: Commissievergadering 30 oktober 2013
130606: Vragen over onjuist tarief in gebouwd in verordening 2010
130603: Schriftelijke vragen belastingopbrengsten
130101: Inleiding Eigen Woning en Water!
120705: Verslag AB-vergadering 5 juli 2012 over jaarrekening 2011
110315: Onderzoek wachtgeld namens dhr Korzelius is afgerond
110314: Schriftelijke vragen: Opbrengsten belastingcategorieën
101125: AB-vergadering> Korzelius doet zelf onderzoek naar rechtmatigheid wachtgeld
101124: aanvullende schriftelijke vragen wachtgeld dhr Korzelius
101119: Schriftelijke vragen Backservice pensioen oud DB-lid 227.000 Euro
101025: Schriftelijke vragen wachtgeld
101014: Vergadering Algemeen Bestuur: onderwerp Verslag 8 juli
101013: Rumoer over wachtgelden
100708: Korzelius weigert kandidatuur  DB-lid  waterschap AGV
100707: Vragen aan Dijkgraaf over opvolging opgestapt DB-lid mevr. Garming
100616: Verwarring over wachtgelden
91205: Dagelijks bestuur AGV wil nog steeds geen categorale egalisatiereserves
91126: Begroting AGV goedgekeurd: onderzoek kostenbesparingen
91125: EWW! ontdekt fout in voorstel tarieven
90920: Topprestatie EWW! op Dam tot Damloop
90704: EWW! keurt jaarrekening 2008 af
90703: Rekening innen voor huiseigenaren kost 15%
90701: Door college betalen de inwoners 1,3% meer
90620: Nota Peilbeheer
90527: Onduidelijkheid over handhaving lozen zeepsop
90120: Heffing gebouwd woningcorporaties
81224: Nieuw college zonder EWW! en zonder VVD
81204: Onderhandelingen college
81130: Mooie uitslag voor  Eigen Woning en Water !
81101: Brief van campagneleider over Waterschapsverkiezingen
81023: Flyer waterschapsverkiezingen 2008
81012: Kandidatenlijst EWW!
81011: Hans Bremer
81010: Annemarie Willems

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor 150313: Inhoudsopgave artikelen Eigen Woning en Water!

150312: Waterschap AGV weigert kiezers in huis-aan-huisbladen te informeren

Op woensdag 18 maart zijn er naast de verkiezingen ook verkiezingen voor de waterschappen.
Veel kiezers hebben nog geen flauw benul wat de standpunten van de partijen zijn.
Volgens Eigen Woning en Water! komt dat grotendeels doordat Waterschap AGV de kiezers niet informeert over de standpunten van de partijen in de huis-aan-huisbladen zoals Dichtbij en de Echo.
Lijsttrekker Hans Bremer heeft het hoofdstembureau van AGV – dijkgraaf Gerhard van de Top- meerdere keren verzocht om een overzicht van de partijstandpunten te laten publiceren in de huis-aan-huisbladen zoals Dichtbij en de Echo.
Als hoofd stembureau heeft de dijkgraaf de taak dat de verkiezingen eerlijk verlopen en dat alle partijen gelijk worden behandeld. Dat is nu niet het geval.
De campagne die AGV nu voert is in het nadeel van de waterschapspartijen en in het voordeel van de landelijke partijen.
De provincie heeft in de huis-aan-huisbladen een advertentie geplaatst met de standpunten van de partijen. AGV deed dit bij de vorige verkiezingen ook.
Doordat AGV een dergelijk overzicht niet in de huis-aan-huisbladen laat plaatsen worden de waterschapspartijen benadeeld. De kiezers kunnen niet kijken wat de standpunten van de partijen zijn.
Sommige partijen kennen ze niet en daar zullen ze niet op stemmen, als ze er niets van weten.
AGV geeft veel geld uit aan reclame om naar de websites van AGV te komen, maar lang niet alle kiezers zullen dat doen. Op de websites van AGV is ook geen overzicht van de partijen vermeld.
Nu komen veel kiezers op 18 maart in het stemhokje met 2 stempassen. Ze krijgen 2 stembiljetten en mogen 2 keer stemmen. Ze komen eigenlijk niet voor de waterschapsverkiezingen, maar zijn er toch.
De kiezers moeten dan stemmen op partijen die ze niet kennen en/of waarvan ze de standpunten niet kennen. Waarschijnlijk zullen ze dan gaan stemmen op een partij waarvan ze de landelijke standpunten kennen.
Deze strategie van de programmamanager (van de PvdA) en de portefeuillehouder verkiezingen  (van het CDA) is in het belang van de PvdA en het CDA.
Huurders krijgen bij hun nota een verzoek om te gaan stemmen en huiseigenaren niet. Dat is in het nadeel van de partij Eigen Woning en Water!, die speciaal opkomt voor huiseigenaren.
Ik heb reeds meerdere keren gezegd dat de eenden campagne niet werkt, maar dat de kiezers geïnformeerd moeten worden over de standpunten van de partijen.
Er bestaat nog steeds een mogelijkheid om het overzicht van de standpunten in de krant te plaatsen.
Het overzicht is hier beschikbaar.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor 150312: Waterschap AGV weigert kiezers in huis-aan-huisbladen te informeren

150302: Eigen Woning en Water! bedankt burgemeester voor plakborddiscipline

Op 22 februari constateerde Eigen Woning en Water! dat de SP gedeeltelijk over de posters van Eigen Woning en Water! had geplakt bij het verkiezingsbord bij het stadhuis van Amsterdam.
Het hele bord was echter nog verder nog leeg en de SP had wel 8 posters op het bord kunnen plakken zonder over de poster van EWW! te hoeven plakken.
Op 23 maart schreef lijsttrekker Hans Bremer een klachtbrief aan burgemeester van der Laan en dijkgraaf van den Top. Van den Top deed niets,   maar Burgemeester van der Laan gaf wel opdracht aan bureau verkiezingen om contact op te nemen met SP om het over plakken te voorkomen.
De SP heeft toegezegd dat het niet meer zal gebeuren. EWW! is zeer content met de actie van bureau verkiezingen en burgemeester van der Laan.
EWW! respecteert ook de reactie van de SP en zal zo nodig een half losse poster van de SP weer vast plakken. Lijsttrekker van EWW! Hans Bremer:  “Door de vele regen en harde wind komen posters los te zitten en dan moet je elkaar helpen.”
Waterschapspartijen krijgen heel weinig aandacht in de media, omdat de landelijke partijen ook mee doen aan de provinciale staten verkiezingen die ook op 18 maart worden gehouden.
Op de verkiezingsborden moeten de waterschapspartijen de ruimte op de borden delen met de grote landelijke partijen. In Amsterdam zijn de borden groot genoeg voor alle partijen, maar in de provincie staan borden waarop slechts 6 posters passen. Daar worden posters door andere partijen van de borden gescheurd om plaats te maken voor de poster van de eigen partij.
Eigen Woning en Water! pleit voor het uitsluitend toepassen van voorbedrukte verkiezingsborden zodat de partijen niet 5 keer een poster op hoeven te plakken. Dat is zonde van de tijd, het papier en het milieu.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor 150302: Eigen Woning en Water! bedankt burgemeester voor plakborddiscipline

141208: AGV stelt de tarieven verkeerd vast

Op de vergadering van 26 november heeft waterschap AGV de tarieven voor 2015 vastgesteld.
Op 26 november was echter al bekend dat de gemeente Amsterdam vanaf 1 januari 2012 te veel mensen kwijtschelding heeft gegeven. Totaal gaat het om circa 1,2 miljoen Euro.
Op de vergadering van 11 december wil het dagelijks bestuur dat er een besluit wordt genomen om het kwijtscheldingsbeleid met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 te verruimen.
Als dat gebeurt moet het tarief voor de ingezetenen worden verhoogd.
Volgens de kostentoedelingsverordening moet de categorie Ingezetenen 60% van de kosten betalen, gebouwd circa 36% en ongebouwd circa 4%.
Als een extra groep ingezetenen niets meer hoeven te betalen moeten de andere ingezetenen meer betalen.
Als de tarieven niet worden aangepast moeten eigenaren van gebouwen, huizen en grond te veel betalen.
Als dat het geval is zou de provincie de begroting van waterschap AGV (moeten) kunnen afkeren en kunnen gedupeerden bezwaar aan tekenen.
Hans Bremer zal in de Stadsschouwburg aan een representatieve groep Amsterdammers vragen wat zij hier van vinden.
De vraag luidt: Vind jij dat huiseigenaren de waterschapslasten moeten betalen van bijstandtrekkers?

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor 141208: AGV stelt de tarieven verkeerd vast

150317: Eigen Woning en Water! voor radio BNR met directeur Unie van Waterschappen

Op dinsdag 17 maart waren lijsttrekker Hans Bremer van Eigen Woning! en water voor radio  BNR over de zin of onzin van de waterschapsverkiezingen.
De uitzending kunt u hier beluisteren.

Waterschappen doen zeer zinvol werk.
Waterschappen kunnen toch  beter worden ondergebracht bij de provincie of Rijkswaterstaat.
Dat bespaard inningskosten. Dat is ongeveer 10%.
Waterschappen hebben een kwijtscheldingsbeleid.
Dat kan veel beter worden ondergebracht bij de belastingdienst of de gemeente.
Die zijn daar veel beter in.
Partijen in het waterschap zijn 1 pot nat.
Het werk moet gewoon gebeuren.
Er zijn geen socialistische of christelijke dijken.
Iedereen is voor veilige dijken en schoon water.
Er zijn amper verschillen tussen de partijen.
Daarom kunnen de verkiezingen worden afgeschaft.
Eigen Woning en Water! komt op voor een doelgroep in het waterschap.
De huiseigenaren zij betalen een extra heffing.
Boeren betalen veel minder dan huiseigenaren per vierkante meter.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor 150317: Eigen Woning en Water! voor radio BNR met directeur Unie van Waterschappen

131102: Schriftelijke vragen kostentoedeling

Op de commissievergadering van 30 oktober 2013 werden de schriftelijke vragen besproken van EWW! over de belastingopbrengst over 2012 en de toezegging van het Dagelijks Bestuur om er voor te zorgen dat alle categorieën in de huidige bestuursperiode  ongeveer net zoveel betalen als zij moeten betalen op grond van de kostentoedelingsverordening.

 

Geplaatst in Uncategorized | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor 131102: Schriftelijke vragen kostentoedeling

131030 ComVerg 30okt2013: Rooijmans misleidde AB en DB-partijen doen niets

Op de vergadering van het Algemeen Bestuur van AGV van 5 juli 2012 heeft EWW! een Motie ingediend om het DB te verzoeken om:
– een voorstel te maken op grond waarvan alle categorieën in de huidige bestuursperiode ongeveer net zo veel betalen als zij moeten betalen op grond van de kostentoedelingsverordening.
Tijdens de vergadering van 5 juli 2012 heeft DB-lid Peer Rooijmans gezegd dat AGV dat al doet.
Dhr Rooijmans zei na het lezen van het verzoek letterlijk: “Nou dat is natuurlijk wat wij altijd doen.”
Volgens dhr Rooijmans was de motie daarom overbodig. Hij bekrachtigde dit door te zeggen: ”Daarom adviseren wij u ook om de motie niet aan te nemen, want wij zijn hier niet voor om overbodige moties aan te nemen.”
Aangezien de leden van het algemeen bestuur van de DB-partijen altijd het DB volgen werd de motie niet aangenomen.
Aangezien dhr Rooijmans op 5 juli 2012 aangaf dat alle categorieën in de huidige bestuursperiode ongeveer net zo veel betalen als zij moeten betalen op grond van de kostentoedelingsverordening heeft EWW! op 4 juni 2013 schriftelijke vragen gesteld.
De antwoorden op de schriftelijke vragen werden pas op 30 oktober 2013 in de commissie besproken.
Uit de beantwoording bleek dat de categorie gebouwd in de eerste 4 jaar van deze bestuursperiode elk jaar meer heeft betaald dan nodig was op grond van de kostentoedelingsverordening.
Uit tabel met de bedragen die de belastingcategorieen de afgelopen 10 jaar meer of minder dan nodig was hebben betaald, blijkt dat gebouwd in de huidige bestuursperiode reeds 697.378 Euro te veel heeft betaald.
Aangezien het DB volgens dhr Rooijmans er voor zou zorgen dat de verschillende categorieen over de huidige bestuursperiode ongeveer net zo veel zouden moeten betalen dan nodig is op grond van de kosten toedelingsverordening heeft EWW! gevraagd hoe het DB gaat realiseren.
Uit het antwoord blijkt echter dat dhr Rooijmans zijn toezegging niet wil nakomen en zijn uitspraken van 5 juli 2012 nu zelfs ontkent.
Na de door EWW!  op de commissievergadering van 30 oktober uitgesproken tekst weigerde de heer Rooijmans om de op 5 juli 2012 uitgesproken tekst letterlijk uit te schrijven. Hij deed wel de toezegging dat de fractie EWW! de geluidsopname mocht komen beluisteren.
Op 1 november trok het bestuur deze toezegging in, omdat het bestuur EWW! verkeerd zou hebben begrepen en de geluidsopname reeds zou zijn vernietigd.

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor 131030 ComVerg 30okt2013: Rooijmans misleidde AB en DB-partijen doen niets