Auteursarchief: admin

130606: Vragen over onjuist tarief gebouwd in Verordening 2010

Tijdens de commissievergadering over de begroting in 2010 heeft EWW! onder de aandacht gebracht dat er een te hoog tarief voor de categorie gebouwd stond vermeld in de concept-verordening. Op 1 november 2009 stelde EWW! hierover schriftelijke vragen. Uit het … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor 130606: Vragen over onjuist tarief gebouwd in Verordening 2010

130603: Schriftelijke vragen belastingopbrengsten

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2012 heeft de fractie EWW! een motie ingediend. Portefeuillehouder Peer Rooijmans gaf tijdens de vergadering aan dat de motie overbodig was, omdat AGV reeds zo begroot zoals in de motie werd … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor 130603: Schriftelijke vragen belastingopbrengsten

130529: Tekst EWW! over jaarrekening 2012

EWW! feliciteert de organisatie voor het behalen van de positieve resultaten bij zowel het zuiveringsbeheer (580.328+) en watersysteembeheer (3.738.053+). EWW! verzoekt om een deel van dit positieve resultaat in te zetten voor het zorgen dat alle categorieën in de huidige … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor 130529: Tekst EWW! over jaarrekening 2012

130101: Inleiding Eigen Woning en Water!

EWW! komt speciaal op voor de belangen van de betalers van heffing gebouwd. In de vorige bestuursperioden betaalden huiseigenaren systematisch te veel, omdat de tarieven voor huiseigenaren te hoog en de tarieven voor huurders te laag waren vastgesteld. De kwijtschelding … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor 130101: Inleiding Eigen Woning en Water!

120705 Verslag AB-vergadering jaarrekening 2011

Op 5 juli 2012 heeft EWW! een Motie ingediend die door het Dagelijks Bestuur werd ontraden, omdat het Dagelijks Bestuur namens Peer Rooijmans verklaarde dat het voorstel van EWW! reeds werd uitvoerd. De AB-leden van de DB-partijen volgden het DB en … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor 120705 Verslag AB-vergadering jaarrekening 2011

110315: Onderzoek wachtgeld namens dhr Korzelius is afgerond

Op 15 maart 2011 kregen wij informatie over het onderzoek dat de heer Korzelius heeft laten uitvoeren met betrekking tot het al dan niet mogen weigeren van een passende functie. Het onderzoek was bij AGV nog niet bekend, terwijl het … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor 110315: Onderzoek wachtgeld namens dhr Korzelius is afgerond

110314: Schriftelijke vragen Opbrengsten belastingcategorieën

Uit onderzoek van Eigen Woning en Water!  blijkt dat bij veel waterschappen de tarieven voor huiseigenaren in het verleden hoger waren vastgesteld dan nodig was op grond van de kostentoedelingsverordening. Sommige waterschappen hadden categorale reserves in het leven geroepen om … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor 110314: Schriftelijke vragen Opbrengsten belastingcategorieën

101125: AB-vergadering > Korzelius laat zelf onderzoek doen naar rechtmatigheid wachtgeld

Aangezien onze vragen over het wachtgeld van de heer Korzelius nog niet zijn beantwoord hebben wij op de vergadering van 25 november 2010 bijgevoegde motie ingediend. Wij wilden dat er een onafhankelijk juridisch onderzoek zou worden verricht of een bestuurder … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor 101125: AB-vergadering > Korzelius laat zelf onderzoek doen naar rechtmatigheid wachtgeld

101124: Aanvullende schriftelijke vragen wachtgeld dhr Korzelius

Op 24 november 2010 stelde EWW! aanvullende  schriftelijke vragen over het wachtgeld van de heer Korzelius die essentieel waren voor de vergadering van 25 november. Het Dagelijks Bestuur bleek niet in staat om de vragen voor de vergadering te beantwoorden. … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor 101124: Aanvullende schriftelijke vragen wachtgeld dhr Korzelius

101119: Schriftelijke vragen Backservice pensioen oud DB-lid 227.000 Euro

Op de vergadering van het AB van 25 november 2011 stond een voordracht om 227.000 Euro te betalen voor een voorziening van het pensioen van een oud DB-lid. Het begeleidende schrijven gaf onvoldoende inzicht om een wel overwogen beslissing te … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Getagged | Reacties uitgeschakeld voor 101119: Schriftelijke vragen Backservice pensioen oud DB-lid 227.000 Euro