100616: Verwarring over wachtgelden

In november 2009 constateerde EWW! dat waterschap AGV wel erg veel geld kwijt is aan voormalige DB-leden.
Naar aanleiding van deze constatering hebben we 3 keer schriftelijke vragen gesteld.
Op 24 november 2009 werd ons meegedeeld dat er aan 2 bestuursleden wachtgeld is betaald.
Op 15 december 2009 werd ons meegedeeld dat de 2 personen tot oktober 2009 samen 74115 Euro wachtgeld hadden ontvangen.
Op 16 juni 2010 werd ons meegedeeld dat er aan 4 bestuursleden wachtgeld werd betaald.
Verder werd toegelicht dat het begrote bedrag voor wachtgeld over 2009 niet gehaald zou worden, omdat er maar 2 van de 5 voormalige bestuursleden in 2009 gebruik maakten van wachtgeld. Het Dagelijks bestuur schreef: “De gerealiseerde uitgaven in 2009 zijn echter veel lager.”
Uit de rekening over 2009 bleek echter dat er 262.624 Euro was uitgegeven aan wachtgeld voor voormalige bestuursleden + pensioenpremies voor de huidige DB-leden.
Volgens het antwoord van 16 juni 2010 betreft dit bedrag 35512 (wachtgeld +APPA) voor de huidige DB-leden en 227.112 wachtgeld voor voormalige bestuursleden.
Het bedrag aan wachtgeld voor de 2 voormalige bestuursleden van 227112 Euro over 2 maanden komt ons zeer merkwaardig over.
In de AB-vergadering van 17 juni 2010 heeft mevrouw Willems aan DB een toelichting gevraagd over de 227112 Euro wachtgeld. Het DB was niet in staat om een antwoord te geven op deze vraag en dus werden de vragen schriftelijk ingediend.
Vlak voor de vergadering waar weer een nieuwe kandidaat voor het wachtgeld werd gekozen werd de voltallige fractie van Eigen Woning en Water! uitgenodigd om van de afdeling financien van Waternet (het waterschap zelf heeft geen mensen in dienst met een financiele achtergrond) een toelichting te krijgen over de bedragen die met wachtgeld en pensioenvoorzieningen zijn gemoeid.
Het bedrag aan wachtgelden was over 2009 extreem hoog, omdat er is overgestapt op een ander pensioenstelsel.
Het pensioen van de meeste Nederlanders is gebaseerd op het middelloonstelsel.
De DB-leden van AGV krijgen een pensioen op het eindloonstelsel. Dit is vaak veel hoger dan het middelloonstelsel.
Doordat de DB-leden een hoger pensioen krijgen op grond van hun partime-functie, worden de ingezetenen dus opgezadeld met veel hogere kosten.
Zie het antwoord van 2 juli 2010 op de schriftelijke vragen en de bijbehorende bijlagen.
Doordat mevrouw Garming in verband met een “ziekte” per op 8 juli 2010 haar ontslag als DB-lid heeft aangeboden, kan zij ook gebruik gaan maken van de wachtgeldregeling.
Dhr Dulfer heeft mevrouw Garming opgevolgd.
Dhr Korzelius ontvangt sinds zijn afscheid als DB-lid in 2009 al wachtgeld.
EWW! vindt het erg jammer dat dhr Korzelius mevrouw Garming bij haar vertrek in juli 2010 niet wilde opvolgen. Van de 5 koppige fractie Water Natuurlijk worden nu namelijk 3 bestuursleden betaald op het niveau van DB-lid (circa € 50.000 per jaar) terwijl 1 persoon de functie van DB-lid uitoefent.
De belangrijkste kostenpost van AGV (bestuurskosten) neemt daardoor in 2010 en de volgende jaren toe met circa 50.000 Euro per jaar.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized met de tags , , , . Bookmark de permalink.