100707: Vragen aan Dijkgraaf over opvolging DB-lid mevr Garming

Op 2 juli 2010 kregen de AB-leden een brief van de dijkgraaf over het terugtreden van mw. Garming als DB-lid.
Op 7 juli 2010 stelde de fractie Eigen Woning en Water! per email vragen aan de Dijkgraaf over het aftreden van mevrouw Garming en het onderwerp “verkiezing lid dagelijks bestuur” dat op het allerlaatste moment was toegevoegd aan de agenda van de volgende dag.
Eigen Woning en Water! wilde met deze vragen bereiken dat de uitgaven aan wachtgelden niet zouden toenemen, door:  1.mevrouw Garming tijdelijk gebruik te laten maken van de ziektewet;
2.dhr Korzelius die 11 jaar ervaring heeft als DB-lid en nu wachtgeld tot zijn pensioen ontvangt de functie van DB-lid weer tijdelijk of permanent te laten vervullen.
De laatste vraag luidde: 4.Heeft u dhr Korzelius geconsulteerd om zijn plaats in het DB weer in te nemen?
Reeds op 7 juli 2010 kreeg Eigen Woning en Water! antwoord op de eerste drie vragen, maar vraag-4 of dhr Korzelius is geconsulteerd om zijn plaats in het DB weer in te nemen, werd niet beantwoord.
Op de AB-vergadering van 8 juli 2010 werd dhr Korzelius door de Socialistische Waterschapsvereniging kandidaat gesteld. De heer Korzelius weigerde echter zijn kandidatuur te accepteren.
Dat is bijzonder jammer want de heer Korzelius krijgt nu wachtgeld (over 2009 circa 50.000 Euro) tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd, omdat het waterschap net zoals provincies (zogenaamd ter overbrugging naar ander werk) aan ex-bestuurders wachtgeld verstrekt. Daarnaast heeft hij al sinds 2002 een dik betaalde baan bij een woningbouwvereniging.
Tijdens de vergadering van 8 juli bedankte dhr Korzelius voor het in hem gestelde vertrouwen en gaf hij aan geen kandidaat te willen zijn voor het DB.
Hoewel dhr Korzelius 11 jaar ervaring heeft als DB-lid schoof Water Natuurlijk dhr Dulfer naar voren die nog geen ervaring heeft als DB-lid.
Zie het verslag van de AB-vergadering van 8 juli 2010.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized met de tags , , , . Bookmark de permalink.