100708: Korzelius weigert aanvaarding kandidatuur DB-lid

Tijdens de laatste commissievergadering van 2009 stond de nota peilbeheer weer op de agenda. De nota was al twee keer aangepast en tijdens de vergadering ging mevrouw Garming nauwelijks op de wensen van de meerderheid van de commissie in. Toen dit duidelijk werd, heeft Eigen Woning en Water! een hoofdelijke stemming aangevraagd. Op een enkele stem van de PvdA en Water Natuurlijk na kreeg mevrouw Garming geen steun. Na de stemming stond zij op en kondigde aan dat zij zou opstappen. De leden van het Dagelijks Bestuur  en de Dijkgraaf verzochten haar weer rustig te gaan zitten. Vervolgens werd snel overgeschakeld op het volgende agendapunt.
Tijdens het bezoek van het Algemeen Bestuur aan het Europees Parlement in Brussel eind juni 2010 werden de fractievoorzitters geinformeerd over het aanstaande vertrek van mevrouw Garming. De reden voor het vertrek is ziekte werd medegedeeld.
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 8 juli 2010 heeft mevrouw Garming haar DB-lidmaatschap neergelegd en kon iedereen zich kandidaat stellen voor de ontstane vacature van DB-lid.
Aangezien dhr Korzelius 11 jaar ervaring heeft als DB-lid heeft de Socialistische WaterschapsVereniging dhr Korzelius voor gedragen als kandidaat voor de vacature in het Dagelijks Bestuur. De heer Korzelius heeft meer jaren ervaring dan de vier huidige DB-leden bij elkaar.
Bovendien is er in het DB sprake van collegiaal bestuur en heeft elk DB-lid dus 4 plaatsvervangers en verder is er altijd nog de Dijkgraaf en last but not least krijgen de parttime DB-leden veel steun van de beleidsmedewerkers van Waternet die heel veel werk van de DB-leden uit handen nemen.
De heer Korzelius aanvaardde zijn kandidatuur niet.
Dat is jammer want de heer Korzelius krijgt wachtgeld (over 2009 circa  € 50.000) tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd, omdat het waterschappen net zoals provincies aan ex-bestuurders wachtgeld uitkeren (ter compensatie van inkomstenderving en ter overbrugging naar ander werk). De heer Korzelius is bovendien sinds 2002 directeur van een woningcorporatie.
Water Natuurlijk schoof echter Wiegert Dulfer naar voren als kandidaat.
Aangezien DB-lid een heel goed betaalde functie is, heeft dhr Bremer zich kandidaat gesteld en aangeboden om de functie te vervullen voor 2/3 van het salaris van de reeds zittende DB-leden.
Bij de stemming kreeg Dhr Dulfer 17 stemmen van de DB-partijen en dhr Bremer kreeg 5 stemmen en verder waren er 4 blanco stemmen.
Zie het verslag van de AB-vergadering van 8 juli 2010.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized met de tags , , . Bookmark de permalink.