101014: Vergadering Algemeen Bestuur: onderwerp Verslag 8 juli

Op de AB-vergadering van 14 oktober 2010 heeft de heer Bremer van Eigen Woning en Water! naar aanleiding van het verslag van de AB-vergadering van 8 juli 2010 de volgende tekst uitgesproken:
Tijdens de vergadering van 8 juli heeft de heer van Bennekum de heer Korzelius voor gedragen als kandidaat om de opengevallen plaats in het Dagelijks Bestuur op te vullen.
Een belangrijke reden hiervoor was dat dhr Korzelius ruim 11 jaar ervaring heeft als DB-lid. Tijdens de formatiebesprekingen wilde Water Natuurlijk zowel de kandidaten Garming en Korzelius in het DB.
Doordat mevrouw Garming de plaats innam als DB-lid, was er geen plaats voor dhr Korzelius in het DB.
Met de voordracht was er een mogelijkheid dat dhr Korzelius zijn gewenste functie weer terug kon krijgen.
De heer Korzelius wilde echter niet. Hij aanvaarde zijn kandidatuur niet.
Blijkbaar wil de heer Korzelius niet meer in het Dagelijks Bestuur.
De wachtgeldregeling is bedoeld voor een overbrugging naar een andere functie.
Hiervoor moet de desbetreffende persoon wel beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
Onlangs werd bekend dat het wachtgeld van ex-SP kamerlid mevrouw van Velsen werd stopgezet, omdat zij niet beschikbaar was voor de arbeidsmarkt.
Wat is de status van het wachtgeld van de heer Korzelius in dit verband?
Voor de duidelijkheid: Het gaat ons om een zinvolle besteding van gemeenschapsgeld.
De vraag naar de status van het wachtgeld werd tijdens de vergadering niet beantwoord.
Op volgende AB-vergadering van 25 november kan het onderwerp wachtgelden worden besproken bij de begrotingsbehandeling.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized met de tags , . Bookmark de permalink.