110314: Schriftelijke vragen Opbrengsten belastingcategorieën

Uit onderzoek van Eigen Woning en Water!  blijkt dat bij veel waterschappen de tarieven voor huiseigenaren in het verleden hoger waren vastgesteld dan nodig was op grond van de kostentoedelingsverordening.
Sommige waterschappen hadden categorale reserves in het leven geroepen om er voor te zorgen dat geen enkele belastingcategorie meer betaalde dan nodig was.  Als een categorie in een jaar meer had betaald dan was begroot werd dit bedrag gedoteerd aan de categorale reserve van de categorie.
Eigen Woning en Water! stond aan de wieg van de invoering van categorale reserves bij Waterschap Hollandse Delta en Hoogheemraadschap van Delfland.
Door de invoering van categorale reserves betaalt geen enkele categorie meer dan nodig is op grond van de kostentoedelingsverordening.
Volgens het Dagelijks Bestuur van AGV van de vorige periode was het niet mogelijk om categorale reserves in het leven te roepen. In de vorige bestuursperiode betaalden de huiseigenaren bijna 3 miljoen Euro meer dan op grond van de kostentoedelingsverordening nodig was.
De laatste jaren worden de tarieven beter ingeschat dan voorheen.
In 2008 vermelde het jaarverslag alle gegevens over de belastingopbrengst per categorie.
In het jaarverslag van 2009 werden niet alle gegevens gepubliceerd.
Met de schriftelijke vragen van 14 maart 2011 is het DB verzocht om de ontbrekende gegevens te publiceren.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized met de tags , , . Bookmark de permalink.