150313: Inhoudsopgave artikelen Eigen Woning en Water!

U kunt op onderstaande berichten klikken en reacties plaatsen:
150318: programmapunten Waterschapsverkiezingen
150312: Waterschap AGV weigert kiezers in huis-aan-huisbladen te informeren
150302: Eigen woning en Water! bedankt burgemeester van der Laan voor handhaving  plakborddiscipline
141208: AGV stelt tarieven verkeerd vast
131102: Schriftelijke vragen kostentoedeling
131030: Commissievergadering 30 oktober 2013
130606: Vragen over onjuist tarief in gebouwd in verordening 2010
130603: Schriftelijke vragen belastingopbrengsten
130101: Inleiding Eigen Woning en Water!
120705: Verslag AB-vergadering 5 juli 2012 over jaarrekening 2011
110315: Onderzoek wachtgeld namens dhr Korzelius is afgerond
110314: Schriftelijke vragen: Opbrengsten belastingcategorieën
101125: AB-vergadering> Korzelius doet zelf onderzoek naar rechtmatigheid wachtgeld
101124: aanvullende schriftelijke vragen wachtgeld dhr Korzelius
101119: Schriftelijke vragen Backservice pensioen oud DB-lid 227.000 Euro
101025: Schriftelijke vragen wachtgeld
101014: Vergadering Algemeen Bestuur: onderwerp Verslag 8 juli
101013: Rumoer over wachtgelden
100708: Korzelius weigert kandidatuur  DB-lid  waterschap AGV
100707: Vragen aan Dijkgraaf over opvolging opgestapt DB-lid mevr. Garming
100616: Verwarring over wachtgelden
91205: Dagelijks bestuur AGV wil nog steeds geen categorale egalisatiereserves
91126: Begroting AGV goedgekeurd: onderzoek kostenbesparingen
91125: EWW! ontdekt fout in voorstel tarieven
90920: Topprestatie EWW! op Dam tot Damloop
90704: EWW! keurt jaarrekening 2008 af
90703: Rekening innen voor huiseigenaren kost 15%
90701: Door college betalen de inwoners 1,3% meer
90620: Nota Peilbeheer
90527: Onduidelijkheid over handhaving lozen zeepsop
90120: Heffing gebouwd woningcorporaties
81224: Nieuw college zonder EWW! en zonder VVD
81204: Onderhandelingen college
81130: Mooie uitslag voor  Eigen Woning en Water !
81101: Brief van campagneleider over Waterschapsverkiezingen
81023: Flyer waterschapsverkiezingen 2008
81012: Kandidatenlijst EWW!
81011: Hans Bremer
81010: Annemarie Willems

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized met de tags , . Bookmark de permalink.