130529: Tekst EWW! over jaarrekening 2012

EWW! feliciteert de organisatie voor het behalen van de positieve resultaten bij zowel het zuiveringsbeheer (580.328+) en watersysteembeheer (3.738.053+).
EWW! verzoekt om een deel van dit positieve resultaat in te zetten voor het zorgen dat alle categorieën in de huidige bestuursperiode ongeveer evenveel moeten betalen als zij zouden moeten betalen op grond van de kostentoedelingsverordening.
Wij hebben een vraag over bijlage 11 over de belastingopbrengsten.
Uit bijlage 11 blijkt dat de categorie gebouwd wederom meer heeft betaald dan was begroot.
Dit is tot nu toe elk jaar in deze bestuursperiode gebeurd.
Gebouwd heeft de afgelopen 4 jaar gemiddeld 0,6% meer betaald dan op grond van de kostentoedelingsverordening nodig was.
Wat verder opvalt is dat de opbrengst ongebouwd bijna 9% lager was dan was begroot op grond van de kostentoedelingsverordening.
Vraag1. Wat verklaart de tegenvallende belastingopbrengst van de categorie ongebouwd?

Op pagina 13 van de rekening staat dat het aantal kwijtscheldingsaanvragen met 23% is toegenomen.
Vraag 2. Kunt u aangeven met hoeveel de uitvoeringskosten van het kwijtscheldingsbeleid zijn gestegen?

Dan willen wij een opmerking maken over de tekst op pagina 74 van de jaarstukken. Daar  zijn 3 categorieën op 1 hoop gegooid en wordt de conclusie getrokken dat de opbrengsten ongeveer even hoog zijn als begroot.
Hier worden bruto bedragen vergeleken, terwijl de netto bedragen uit tabel 11 veel relevanter zijn. Daar blijken heel andere dingen uit.
Daar zie je dat de netto-opbrengst ongebouwd bijna 9% lager dan was begroot.
De netto opbrengst gebouwd was daarentegen voor het vierde jaar op rij aanzienlijk hoger dan was begroot.
In de AB-vergadering van 5 juli 2012 heeft EWW! een motie ingediend met het verzoek aan het DB om een voorstel te maken, op grond waarvan alle categorieën in de huidige bestuursperiode ongeveer net zo veel betalen als zij zouden moeten betalen op grond van de kostentoedelingsverordening.
De portefeuillehouder heeft die motie ontraden, met als argument dat de motie niet nodig was, omdat het DB dit hier al voor zorgt.

Uit deze jaarrekening blijkt dat de categorie gebouwd aanzienlijk meer heeft betaald dan was begroot.
De categorie gebouwd heeft in de huidige bestuursperiode bijna 700.000 Euro (dit kruipt naar de Miljoen) meer betaald dan was begroot op grond van de kostentoedelingsverordening.
EWW! verzoekt het DB om vaart te zetten achter haar toezegging dat zij er voor zorgt dat alle categorieën in de huidige bestuursperiode ongeveer net zo veel betalen als zij moeten betalen op grond van de kostentoedelingsverordening.

Dan hebben wij ook nog een vraag voor de accountant.
Op pagina 7 (bij ons in de notubox 9/12) staat dat de opbrengsten van de watersysteemheffing 800.000 Euro hoger uitvallen dan begroot.
Uit bijlage 11 blijkt dat de opbrengsten slechts 50.000 Euro hoger waren dan begroot.
Kunt u de verschillen uitleggen?

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized met de tags , , , . Bookmark de permalink.