81101: Brief van campagneleider over Waterschapsverkiezingen 2008

Geachte inwoner van Waterschap Amstel Gooi en Vecht,
Eigen Woning en Water! is een enthousiaste partij die speciaal opkomt voor de belangen van huiseigenaren.
Doordat wij reeds zitting hebben in 4 waterschapsbesturen hebben wij veel ervaring en door onze onderzoeken en argumenten hebben wij ook veel voor elkaar gekregen.
Wij zijn voor zover ons bekend de enige Nederlandse Waterschapspartij die de afgelopen periode aantoonbaar geld heeft verdiend voor de huiseigenaren.
Door ons financiële onderzoek hebben we bij waterschap Hollandse Delta bereikt, dat over 2007 en 2008, bijna € 4,8 miljoen is teruggevloeid naar de huiseigenaren. Voorheen werd het bedrag dat huiseigenaren teveel betaalden in de algemene reserve-pot gestort. Vanaf nu is de systematiek gewijzigd: het teveel van de huiseigenaren wordt gereserveerd voor tariefsverlaging voor de huiseigenaren, door invoering van de categorale reserve. Ook bij het hoogheemraadschap van Delfland is de categorale reserve door ons geïnitieerd. Inmiddels is hierdoor in Delfland € 1,5 miljoen terug naar de huiseigenaren.
Bij AGV wil Eigen Woning en Water! minimaal hetzelfde bereiken.
Uit ons onderzoek  blijkt dat AGV 10 jaar achter elkaar de huiseigenaren meer in rekening bracht dan was te rechtvaardigen. Aangezien een groot deel van het algemeen bestuur dit prima vond is het helaas niet gelukt om het geld dat huiseigenaren te veel hadden betaald weer terug te laten vloeien naar de huiseigenaren.
Als wij met voldoende mensen in het bestuur komen kunnen wij daar verandering in aanbrengen.
Wij zijn voor een eerlijke lastenverdeling en als een categorie mensen te veel heeft betaald moet dat worden gecompenseerd.
In de landelijke kranten stonden het afgelopen jaar een aantal artikelen waaruit onze successen blijken.
Zie het artikel in het AD van 22 januari 2008 waarin de Dijkgraaf van Hollandse Delta onze lijsttrekker Hans Bremer bedankt.    Met dank aan Hans Bremer.
Zie het artikel in het Delfts Dagblad waarin melding wordt gemaakt van het feit dat onze motie werd aangenomen.    (Delfts Dagblad 80514 Huiseigenaren betaalden te veel). 
Bij Waterschap AGV is het ons helaas nog niet gelukt om de tarieven voor de huiseigenaren te verlagen.
Met een grotere fractie staan wij sterker en kunnen wij beter opkomen voor uw belang als huiseigenaar.
Stem dus voor uw belang als huiseigenaar op Eigen Woning en Water !
Vriendelijke groet,
ir Annemarie Willems
Campagneleider
Zie onze kandidatenlijst
Zie onze flyer

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized met de tags , , . Bookmark de permalink.