120705 Verslag AB-vergadering jaarrekening 2011

Op 5 juli 2012 heeft EWW! een Motie ingediend die door het Dagelijks Bestuur werd ontraden, omdat het Dagelijks Bestuur namens Peer Rooijmans verklaarde dat het voorstel van EWW! reeds werd uitvoerd.
De AB-leden van de DB-partijen volgden het DB en steunden de motie van EWW! niet.
Na de AB-vergadering van 5 juli 2012 ontstond verwarring over de woorden die Peer Rooijmans namens het DB had uitgesproken.
EWW! geeft u bij deze de feiten.
Indien u de uitgesproken tekst wilt horen klikt u op geluidsopname.
Indien u de uitgesproken tekst wilt lezen klikt u op letterlijke tekst.
Indien u het verslag van AGV lezen klikt u op verslag AGV.
In het verslag van AGV staat de volgende zin die helemaal niet door dhr Rooijmans is uitgesproken: ”In de nota Financieel Beleid is vastgelegd dat AGV zo min mogelijk i.c. overbodige reserves wens. ”
In werkelijkheid heeft dhr Rooijmans gezegd dat AGV reeds doet wat in de motie wordt gevraagd. Dhr Rooijmans zei nadat hij het verzoek had voorgelezen : ”Nou dat is natuurlijk wat wij altijd doen.”
Door deze essentiele zin weg te laten en een andere zin toe te voegen is een toezegging van het DB verdonkere maand.
Na 5 juli 2012 heeft EWW! gevraagd om de tekst te corrigeren, maar het Dagelijks Bestuur heeft dat tegen gehouden.

 

 

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized met de tags , , , . Bookmark de permalink.