131030 ComVerg 30okt2013: Rooijmans misleidde AB en DB-partijen doen niets

Op de vergadering van het Algemeen Bestuur van AGV van 5 juli 2012 heeft EWW! een Motie ingediend om het DB te verzoeken om:
– een voorstel te maken op grond waarvan alle categorieën in de huidige bestuursperiode ongeveer net zo veel betalen als zij moeten betalen op grond van de kostentoedelingsverordening.
Tijdens de vergadering van 5 juli 2012 heeft DB-lid Peer Rooijmans gezegd dat AGV dat al doet.
Dhr Rooijmans zei na het lezen van het verzoek letterlijk: “Nou dat is natuurlijk wat wij altijd doen.”
Volgens dhr Rooijmans was de motie daarom overbodig. Hij bekrachtigde dit door te zeggen: ”Daarom adviseren wij u ook om de motie niet aan te nemen, want wij zijn hier niet voor om overbodige moties aan te nemen.”
Aangezien de leden van het algemeen bestuur van de DB-partijen altijd het DB volgen werd de motie niet aangenomen.
Aangezien dhr Rooijmans op 5 juli 2012 aangaf dat alle categorieën in de huidige bestuursperiode ongeveer net zo veel betalen als zij moeten betalen op grond van de kostentoedelingsverordening heeft EWW! op 4 juni 2013 schriftelijke vragen gesteld.
De antwoorden op de schriftelijke vragen werden pas op 30 oktober 2013 in de commissie besproken.
Uit de beantwoording bleek dat de categorie gebouwd in de eerste 4 jaar van deze bestuursperiode elk jaar meer heeft betaald dan nodig was op grond van de kostentoedelingsverordening.
Uit tabel met de bedragen die de belastingcategorieen de afgelopen 10 jaar meer of minder dan nodig was hebben betaald, blijkt dat gebouwd in de huidige bestuursperiode reeds 697.378 Euro te veel heeft betaald.
Aangezien het DB volgens dhr Rooijmans er voor zou zorgen dat de verschillende categorieen over de huidige bestuursperiode ongeveer net zo veel zouden moeten betalen dan nodig is op grond van de kosten toedelingsverordening heeft EWW! gevraagd hoe het DB gaat realiseren.
Uit het antwoord blijkt echter dat dhr Rooijmans zijn toezegging niet wil nakomen en zijn uitspraken van 5 juli 2012 nu zelfs ontkent.
Na de door EWW!  op de commissievergadering van 30 oktober uitgesproken tekst weigerde de heer Rooijmans om de op 5 juli 2012 uitgesproken tekst letterlijk uit te schrijven. Hij deed wel de toezegging dat de fractie EWW! de geluidsopname mocht komen beluisteren.
Op 1 november trok het bestuur deze toezegging in, omdat het bestuur EWW! verkeerd zou hebben begrepen en de geluidsopname reeds zou zijn vernietigd.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized met de tags , . Bookmark de permalink.