81204: Onderhandelingen college

Op 2 december was de eerste bijeenkomst van de onderhandelaars van de partijen die gekozen zijn in het algemeen bestuur van AGV.
EWW! heeft aangegeven dat zij met nadruk wil opkomen voor de tarieven voor de huiseigenaren.
In 2008 heeft EWW! een landelijk onderzoek gedaan naar de tarieven gebouwd.
Hieruit bleek dat huiseigenaren de afgelopen 5 jaar landelijk circa 120mln Euro hoger zijn aangeslagen dan op grond van de kostentoedelingsverordening was te rechtvaardigen.
Onze fractievoorzitter heeft er mede voor gezorgd dat de tarieven voor huiseigenaren bij de waterschappen Delfland en Hollandse Delta  met respectievelijk 1,5mln en 3,2mln zijn verlaagd.
EWW! heeft tijdens de eerste bijeenkomst aangegeven de uitgaven zoveel mogelijk te willen beperken en een egalisatiereserve per categorie in te voeren zodat het niet meer kan voorkomen dat een categorie systematisch te veel betaalt. Dit voorstel werd gesteund door de SWV en ook de VVD en het CDA hadden reeds tijdens de campagne aangegeven de mogelijkheid voor egalisatiereserves per categorie in overweging te nemen.
De informateur (wethouder van Groen Links uit Diemen) die door de grootste partij Water Natuur voor een niet openbaar gemaakte vergoeding was ingehuurd, heeft geprobeerd om EWW! buiten de onderhandelingen te houden. Met name door de steun van de VVD is dat ook gelukt.
Voorlopig staat EWW! buiten de onderhandelingen. Daar waar mogelijk zullen wij proberen om een college te steunen of te faciliteren dat de kosten voor alle burgers in toom probeert te houden.
Doordat ook de SWV buiten de onderhandelingen wordt gehouden zal het thema beperking van de tariefstijging waarschijnlijk buiten de agenda worden gehouden.
Met name huiseigenaren en ander eigenaren gebouwd zullen hiervan de dupe zijn.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized met de tags , , , . Bookmark de permalink.