150312: Waterschap AGV weigert kiezers in huis-aan-huisbladen te informeren

Op woensdag 18 maart zijn er naast de verkiezingen ook verkiezingen voor de waterschappen.
Veel kiezers hebben nog geen flauw benul wat de standpunten van de partijen zijn.
Volgens Eigen Woning en Water! komt dat grotendeels doordat Waterschap AGV de kiezers niet informeert over de standpunten van de partijen in de huis-aan-huisbladen zoals Dichtbij en de Echo.
Lijsttrekker Hans Bremer heeft het hoofdstembureau van AGV – dijkgraaf Gerhard van de Top- meerdere keren verzocht om een overzicht van de partijstandpunten te laten publiceren in de huis-aan-huisbladen zoals Dichtbij en de Echo.
Als hoofd stembureau heeft de dijkgraaf de taak dat de verkiezingen eerlijk verlopen en dat alle partijen gelijk worden behandeld. Dat is nu niet het geval.
De campagne die AGV nu voert is in het nadeel van de waterschapspartijen en in het voordeel van de landelijke partijen.
De provincie heeft in de huis-aan-huisbladen een advertentie geplaatst met de standpunten van de partijen. AGV deed dit bij de vorige verkiezingen ook.
Doordat AGV een dergelijk overzicht niet in de huis-aan-huisbladen laat plaatsen worden de waterschapspartijen benadeeld. De kiezers kunnen niet kijken wat de standpunten van de partijen zijn.
Sommige partijen kennen ze niet en daar zullen ze niet op stemmen, als ze er niets van weten.
AGV geeft veel geld uit aan reclame om naar de websites van AGV te komen, maar lang niet alle kiezers zullen dat doen. Op de websites van AGV is ook geen overzicht van de partijen vermeld.
Nu komen veel kiezers op 18 maart in het stemhokje met 2 stempassen. Ze krijgen 2 stembiljetten en mogen 2 keer stemmen. Ze komen eigenlijk niet voor de waterschapsverkiezingen, maar zijn er toch.
De kiezers moeten dan stemmen op partijen die ze niet kennen en/of waarvan ze de standpunten niet kennen. Waarschijnlijk zullen ze dan gaan stemmen op een partij waarvan ze de landelijke standpunten kennen.
Deze strategie van de programmamanager (van de PvdA) en de portefeuillehouder verkiezingen  (van het CDA) is in het belang van de PvdA en het CDA.
Huurders krijgen bij hun nota een verzoek om te gaan stemmen en huiseigenaren niet. Dat is in het nadeel van de partij Eigen Woning en Water!, die speciaal opkomt voor huiseigenaren.
Ik heb reeds meerdere keren gezegd dat de eenden campagne niet werkt, maar dat de kiezers geïnformeerd moeten worden over de standpunten van de partijen.
Er bestaat nog steeds een mogelijkheid om het overzicht van de standpunten in de krant te plaatsen.
Het overzicht is hier beschikbaar.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized met de tags , . Bookmark de permalink.