90527: Onduidelijkheid over handhaving lozen zeepsop

Onlangs werden wij door een verontruste horeca exploitant geinformeerd over een zeer hoge boete voor het schoonmaken van haar terras. Ze maakte het terras schoon met een emmer zeepsop en kreeg daarvoor een boete van maar liefst 150 Euro.
Op 5 mei 2009 stelde EWW! hierover schriftelijke vragen. .
Op 26 mei 2009 kregen we een reactie van het DB:
De situatie zoals door dhr. Bremer beschreven in de inleiding tot zijn vragen behoort niet tot de competentie van AGV.
Het DB adviseerde dhr. Bremer hierover een brief te sturen naar de Politie.
Na deze reactie van het DB was aanleiding om zelf maar op onderzoek uit te gaan.
Binnen de organisatie waren er wel degelijk mensen die over de benodigde expertise beschikken.
Deze resultaten zijn besproken in de commissievergadering van 11 juni.
Hierbij heeft EWW! de volgende tekst uitgesproken:
Begin mei heb ik de bekeuring besproken met de heren van Persie en ter Haar van waternetbeheer.
Afgelopen maandag werd bij mij in de straat het riool schoon gemaakt door van der Velden.
De medewerkers van waternet en van van der Velden hebben mij duidelijk gemaakt dat de  regelgeving niet altijd aansluit met de realiteit.
Binnen AGV is er derhalve wel degelijk competentie om de vragen op een ordentelijke manier te beantwoorden.
AB-leden hebben in mijn ogen een voelsprit functie voor AGV.
Niet het DB maar het AB is het hoogste bestuursorgaan.
Ik zou het op prijs stellen als de heer de Groene contact op neemt met de heren van Waternet beheer of van van der Velde en daarna mijn vragen beantwoordt.
Als de dijkgraaf een toelichting op mijn vragen wil, dan mag hij mij gerust bellen?
De dijkgraaf bleef echter weigeren om de vraag serieus te beantwoorden.
De vraag zal in het Dagelijks Bestuur worden besproken.
Formeel zijn we nog niet geinformeerd, maar in middels hebben we wel in de notulen van het Dagelijks Bestuur van 26 mei 2009 het volgende gelezen:
Het DB neemt kennis van de bespreking in de commissie van 11 juni 2009.
Het DB besluit in de reactie van dhr. Bremer geen aanleiding te zien het gegeven antwoord op de schriftelijke vragen te herzien of aan te vullen.
Met ons waren er meer AB-leden die een antwoord op de vragen zeer graag wilde ontvangen.
Nu krijgen burgers een bekeuring voor iets dat helemaal geen schade veroorzaakt.
Het maakt immers voor de zuivering niet uit of een emmer zeepsop over de stoep wordt gegooid, of door de gootsteen of door het toilet. Het komt allemaal in dezelfde leiding naar de zuiveringsinstallatie.
Met de vragen hadden wij meer duidelijkheid willen krijgen over de regels van het gooien van water of zeepsop over de stoep.
Het is jammer dat wij en de burgers nu met de onduidelijkheid blijven zitten, terwijl er binnen AGV wel degelijk mensen zijn die hierover duidelijkheid kunnen bieden.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized met de tags , . Bookmark de permalink.