91125: EWW! voorkomt dat eigenaren gebouwd 270.000 Euro teveel moeten betalen

Op 29 oktober 2009 ontdekte EWW! een fout in de voordracht om de verordening voor de watersysteemheffing aan te passen.
Doordat uit nieuwe gegevens over de WOZ-waarden bleek dat het bedrag waarover de heffing gebouwd wordt opgelegd meer was gestegen dan voorspeld, kon het tarief naar beneden.
In het voorstel bij de begroting was het tarief voor huiseigenaren wel verlaagd, maar in het concept-besluit op grond waarvan de heffing wordt geheven nog niet.
Doordat het percentage in de verordening nog niet was aangepast, liepen de huiseigenaren zonder de ontdekking het risico dat zij wellicht 1% meer hadden moeten betalen dan nodig was.
Hans Bremer van EWW! stelde schriftelijke vragen, zodat de ambtelijke organisatie het een en ander kon uitzoeken.
Uit het antwoord van het Dagelijks Bestuur van 24 november blijkt dat het percentage in de voordracht inderdaad te hoog was. Het percentage moest niet 0,012862% zijn, maar 0,012778%.
Aangezien AGV heft over WOZ-waarden van totaal ruim 240 miljard Euro gaat het om een zeer aanzienlijk bedrag.
Doordat de fout tijdig is ontdekt hoeven de huiseigenaren over 2010 totaal circa 270.000 Euro minder te betalen aan de watersysteemheffing.
In het antwoord op de schriftelijke vragen dat AGV op 24 november 2009 twee dagen voor de AB-vergadering over de begroting bekend maakte erkende AGV dat het tarief voor de categorie gebouwd te hoog was en naar beneden zal worden bijgesteld.
In de verordening die het Algemeen Bestuur van AGV op 26 november 2009 heeft aangenomen is het heffingspercentage verlaagd.
In 2008 ontdekte Hans Bremer ook al dat de huiseigenaren bij Waterschap Hollandse Delta twee jaar systematisch te hoog waren vastgesteld.
Door de ontdekking werden de tarieven voor huiseigenaren en boeren met circa 4,6 miljoen Euro verlaagd  (zie artikel AD 80122).

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized met de tags , . Bookmark de permalink.