About

EWW! komt speciaal op voor de belangen van de betalers van heffing gebouwd.
In de vorige bestuursperioden betaalden huiseigenaren systematisch te veel, omdat de tarieven voor huiseigenaren te hoog en de tarieven voor huurders te laag waren vastgesteld.
De kwijtschelding (in Amsterdam nu meer dan 20%) en het percentage oninbaar van huurders werd systematisch onderschat.
EWW! deed landelijk onderzoek naar de oorzaak van de te hoge tarieven en realiseerde bij andere waterschappen aanzienlijke tariefverlagingen voor huiseigenaren en boeren.
Door het collegeprogramma van de coalitiepartijen zal het tarief voor de  watersysteemheffing de komende 4 jaar met 1,3% extra stijgen. Dit komt boven op de reeds ingecalculeerde 4% tariefstijging, die de resultante is van het niet sobere financiële beleid in de afgelopen bestuursperiode. EWW! staat voor een sober waterschapsbeleid, zodat de tariefstijgingen voor de burgers op een aanvaardbaar niveau blijven. Wij streven ernaar om de tariefstijging niet boven het inflatieniveau te laten stijgen.
Ga naar inhoudsopgave artikelen Eigen Woning en Water!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *